Sitemize HoşgeldinizBaşkanYatırım ve ProjelerimizİletişimFoto GaleriBasın
   

 

Meclis Kararları

 


OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

                                                      

YENİKARPUZLU BELEDİYESİ

                         OCAK  AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

                    Yenikarpuzlu Belediye Meclisi, 2013 Ocak  ayı toplantısını yapmak üzere, 03 OCAK   2013 Perşembe  günü, saat 15.00’te Yenikarpuzlu Belediye Toplantı odasında, 10 üyeden, 8 üyenin katılımı ile Belediye Başkanı Tevfik ŞAHİNBAŞ’ın başkanlığında toplandı.

                     Toplantı 1 oturum ve 1 birleşimle aynı gün sona erdi.

                     Aşağıda yazılı gündem maddeleri müzakere edilerek karara bağlandı         

 

          GÜNDEM KONULARI

       -----------------------------------------    

1- Gündemin 1 nci maddesinde,  Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmakta olan 2 adet elektrik teknisyenin ek ödeme oranı %80, sözleşmeli olarak çalıştırılmakta olan, 1 adet İnşaat Mühendisinin ek ödeme oranı %95 olarak belirlenmiş olup, yapılan açık oylamada oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin 2 nci maddesinde, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine kadar olan kısmı baz alınarak belediye meclis başkanı ve üyelerine 2013 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 57,00 (Elliyedi) TürkLirası verilmesi, oybirliğiyle karar verildi.

3-Gündem dışı madde olarak Aylık Maktu Fazla Çalışma Maktu Ücreti verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmede  Zabıta ve İtfaiye Personeline 2013 yılında brüt 195,00 TL. (Yüzdoksanbeş) TürkLirası ücret verilmesine, bu ücretin fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak, bordrolarına ilave edilerek her ay ödenmesine, uygulamanın 01/01/2013 tarihinden itibaren başlatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

                                                                                                                                               
                                                                                         Tevfik ŞAHİNBAŞ
                                                                                         Belediye Başkanı
 
 
ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
 

YENİKARPUZLU BELEDİYESİ

                         ŞUBAT  AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

                    Yenikarpuzlu Belediye Meclisi, 2013 Ocak  ayı toplantısını yapmak üzere, 07 ŞUBAT   2013 Perşembe  günü, saat 15.00’te Yenikarpuzlu Belediye Toplantı odasında, 10 üyenin katılımı ile Belediye Başkanı Tevfik ŞAHİNBAŞ’ın başkanlığında toplandı.

                     Toplantı 1 oturum ve 1 birleşimle aynı gün sona erdi.

                     Aşağıda yazılı gündem maddeleri müzakere edilerek karara bağlandı        

          GÜNDEM KONULARI

         -----------------------------------------:

     

1- Belediyemize ait 22 PE 101 Plaka no’lu hizmet aracını  kullanacak gerekli personelin bulunmaması nedeniyle,  Belediye Başkanı Tevfik ŞAHİNBAŞ tarafından kullanılmasına izin verilmesi hususu yapılan açık oylamada oyçokluğuyla  kabul edildi.

                                              

 

    

                                                                                                                                                
                                                                                         Tevfik ŞAHİNBAŞ
                                                                                         Belediye Başkanı
 

      

MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

    

YENİKARPUZLU BELEDİYESİ

                                     MART  AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

                    Yenikarpuzlu Belediye Meclisi, 2013 Mart   ayı toplantısını yapmak üzere, 07 MART   2013 Perşembe  günü, saat 15.00’te Yenikarpuzlu Belediye Toplantı odasında, 10 üyeden 9 üyenin katılımı ile Belediye Başkanı Tevfik ŞAHİNBAŞ’ın başkanlığında toplandı.

                     Toplantı 1 oturum ve 1 birleşimle aynı gün sona erdi.

                     Aşağıda yazılı gündem maddeleri müzakere edilerek karara bağlandı.

 

          GÜNDEM KONULARI

         -----------------------------------------:

             

1- Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi  İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 156.158,00.-TL (YüzellialtbinyüzellisekizTL) kredi kullanılması için Belediye Başkanı Tevfik ŞAHİNBAŞ’ın yetkili kılınması oybirliğiyle kabul edildi.

2- Akınlar Caddesi imar plan tadilat isteği oybirliğiyle kabul edildi.

3- Balcı Sokak imar plan tadilat isteği oybirliğiyle kabul edildi.

 

    

                                                                                                                                            
                                                                                         Tevfik ŞAHİNBAŞ
                                                                                         Belediye Başkanı

 

           

NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

YENİKARPUZLU BELEDİYESİ

                                NİSAN  AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

                    Yenikarpuzlu Belediye Meclisi, 2013 Nisan  ayı toplantısını yapmak üzere, 04 NİSAN   2013 Perşembe  günü, saat 15.00’te Yenikarpuzlu Belediye Toplantı odasında, 10 üyenin, tamamının  katılımı ile Belediye Başkanı Tevfik ŞAHİNBAŞ’ın başkanlığında toplandı.

                     Toplantı 1 oturum ve 1 birleşimle aynı gün sona erdi.

                     Aşağıda yazılı gündem maddeleri müzakere edilerek karara bağlandı.

 

          GÜNDEM KONULARI

         -----------------------------------------:

 

        1-  Gündemin 1 nci maddesinde 2 adet Encümen Üyesinin seçilmesi oylandı. Yapılan a gizli oylama sonucunda H. Basri KOVANCI 7 (yedi) oy,  Ahmet KÖPRÜ 6 (ALTI) oy,  ile en fazla oyu alarak yeni dönemde 1 yıl görev yapmak üzere  Encümen Üyeliğine oy çokluğuyla seçildiler.

       2- Gündemin 2 nci maddesinde, Belediye Başkanın 2012 yılı Faaliyet Raporu okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2012 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

      

    

                                                                         
                                                                             Tevfik ŞAHİNBAŞ
                                                                             Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 
 

Copyright ©2011   Belediye Başkanlığı    Designed by KC GRUP